Algemene Ledenvergadering

Thursday 21 September 2017

IJsclub Assendelft

Van harte nodigen we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 september 2017. Met deze nieuwsbrief willen we jullie meteen informeren over allerlei zaken die daarmee samenhangen. Je vindt ze hier puntsgewijs.

Algemene Ledenvergadering en kick off jubileumjaar
Op 21 september houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het Clubgebouw van IJsvereniging Assendelft. We hopen weer op een volle zaal en nodigen iedereen van harte uit!

Naast de vaste agendapunten zal er o.a. een preview zijn van de nieuwe website en wordt een nieuw sponsorplan besproken. Ook is deze avond de kick-off van het winterseizoen. Het wordt een feestelijk seizoen omdat we als vereniging 40 jaar bestaan. Een grote jubileumtaart staat daarom klaar!

In de bijlage vinden jullie de agenda ALV 2017 en het verslag van de ALV 2016.

Erelid – lid van verdiensten
Soms zijn er verenigingsmensen die het verdienen in het zonnetje gezet te worden. Ieder van jullie kan iemand of meerdere mensen voordragen aan het bestuur als erelid of lid van verdienste.

Mail ons de naam met een motivatie waarom deze persoon in jouw ogen dit verdient. Leidraad hierbij is het protocol Benoeming Erelid en Lid van verdienste. Dit protocol is onlangs door ons geactualiseerd met input van de ereleden, zie de bijlage.

Vacature secretaris
Na zes jaar bestuurswerk, waarvan 4 jaar als penningmeester en 2 jaar als secretaris, is voor mij de tijd rijp om mijn functie over te dragen. Het was leuk, gezellig, nuttig en vooral heel leerzaam om deel uit te maken van het bestuur.

Dat zouden meer mensen moeten doen, echt! Je leert de vereniging van een heel andere kant kennen, je krijgt nog meer waardering voor de andere bestuursleden, vrijwilligers en trainers, en beseft wat er nodig is om de club vitaal en actueel te laten zijn. Het gaf mij voldoening om mijn steentje eraan bij te dragen met o.a. het boekhoudprogramma, een Handboek Bestuur en het digitaliseren van alle informatie van het secretariaat zodat een goede overdracht naar nieuwe bestuursleden gewaarborgd is. Ik zal graag hand- en spandiensten blijven doen voor de club, maar dan wat minder intensief dan de afgelopen 6 jaren. De kans bestaat dat over een jaar andere bestuursleden gaan aftreden.

Om te voorkomen dat er meerdere bestuursleden tegelijk aftreden is dit een goed moment om te stoppen en plaats te maken voor een frisse wind op het secretariaat. De opvolger kan rekenen op een goede inwerking en komt in een team terecht met een enorme drive voor de club. Ben je geïnteresseerd, bel of mail dan Kees of mij. In de bijlage vind je de vacatureomschrijving.

Wie krijgt dit jaar de Esther van der Loos award?
Vorig jaar won Tony Boon de Esther van der Loos award voor zijn doorzettingsvermogen en inzet in moeilijke tijden. Ook dit jaar zal deze mooie award weer worden uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering op 21 september in Assendelft!

De award is geïnspireerd op de wilskracht en doorzettingsvermogen van Esther. Na een ongeval was schaatsen geen optie meer voor haar. Zij vond een nieuwe passie in het roeien en heeft door haar strijdlust daarin Olympisch niveau bereikt. Ook blijft ze positief betrokken bij onze club.

Jaarlijks wordt het beeld “Aan de slag” als wisseltrofee uitgereikt aan iemand binnen STG-Zaanstreek die, net als Esther een prestatie heeft geleverd waarbij wilskracht en doorzettingsvermogen voorop staan. Deze wisseltrofee is daar een blijvende herinnering aan.

Graag ontvangen wij van jullie kandidaten die in aanmerking komen voor deze award. Stuur daarom je voordracht met een zo’n uitgebreid mogelijke motivatie naar Michelle de Poorter -Broerse: mchantal51@hotmail.com . De commissie zal alle motivaties afwegen en op 21 september horen jullie wie Tony zal opvolgen.

Download de bijlagen:

  1. Agenda ALV 2017 (Word docx, 904 Kb)
  2. Verslag ALV 2016 (Word docx, 868 Kb)
  3. Protocol Benoeming Erelid en Leden van Verdiensten (Word docx, 30 Kb)
  4. Vacature Secretaris (Word docx, 17 Kb)

Clubblad De Ronding

STG Nieuwsbrief