Bijzondere leden

Erelid en Lid van Verdienste. Onze vereniging draait op de inzet van vrijwilligers. Sommige vrijwilligers maken zich op zéér uitzonderlijke wijze verdienstelijk voor onze vereniging. Om als vereniging de waardering hiervoor tot uitdrukking te brengen is er de mogelijkheid hen te benoemen tot Erelid of Lid van Verdienste. Hierbij is het Erelidmaatschap de hoogste waardering.

Ereleden

 • Vincent van Ammers
 • Jan Hol
 • Cor Klein
 • Klaas Knaap
 • Dick Koopman
 • Jan Post

Leden van Verdienste

 • Frans van Bergen
 • Chris Blouw
 • Atie v.d. Horst-Brouwer
 • Sybrand Kuiper
 • Jos de Lange
 • Elly van Leeuwen
 • Bart Martin
 • Gerrit Passenier
 • Wil Schermer
 • Harry Steur
 • André Smit

 

Esther van der Loos Award De Esther van der Loos Award is geïnspireerd op de wilskracht en doorzettingsvermogen van Esther van der Loos. Na een ongeval was schaatsen geen optie meer voor haar. Zij vond een nieuwe passie in het roeien en heeft door haar strijdlust daarin Olympisch niveau bereikt. Ook blijft ze positief betrokken bij onze vereniging. De prijs is in 2015 ingesteld tijdens de ledenvergadering door aftredend voorzitter Jan Hol.

Jaarlijks wordt het beeld “Aan de slag” als wisseltrofee uitgereikt aan iemand binnen STG-Zaanstreek die, net als Esther, een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Het beeld is van een kunstenares en een sieraad om één jaar in huis te mogen hebben. Daarnaast wordt een oorkonde overhandigd als blijvende herinnering aan deze persoonlijke Award. De volgende personen ontvingen de Esther van der Loos-Award:

 • 2015 Coby Bobeldijk
 • 2016 Tony Boon
 • 2017 René Moerland
 • 2018 Jan Koomen
 • 2019 Michel Butter
 • 2021 Mark Peters

 

Clubblad De Ronding

STG Nieuwsbrief