Vrienden van STG Zaanstreek

Voorzitter
Coby Bobeldijk
075-6871541
cobyscafander@hotmail.com

Secretaris
Vincent van Ammers
v.ammers@chello.nl

Penningmeester
Esther van der Loos
evdloos@gmail.com

Bankrekeningnummer De Vrienden van STG Zaanstreek: NL 62 INGB 0008172027 t.n.v. Vrienden van stg-zaanstreek, Assendelft.


Clubblad De Ronding

STG Nieuwsbrief