Wijziging en beëindiging

Wijziging Wil je een wijziging doorgeven in je lidmaatschapsgegevens? Bijvoorbeeld een verhuizing, ander telefoonnummer, ander banknummer of je gaat trouwen of scheiden en kiest voortaan voor een andere achternaam? Stuur hiervoor een e-mail naar ledenadministratie@stg-zaanstreek.nl.

Beëindiging Wil je je lidmaatschap van STG beëindigen? Stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@stg-zaanstreek.nl. Vóór 31 mei van enig jaar! Opzegging van je lidmaatschap doe je vóór 31 mei, de opzegging is pas definitief na bevestiging van de secretaris. Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni, en in juli worden de voorbereidingen getroffen voor de jaarlijkse contributie-inning. De jaarlijkse contributie-inning gaat per automatische incasso en vindt plaats in juli/augustus van ieder jaar. Bij een afmelding ná 31 mei, maar vóór 31 december blijft de helft van het verschuldigde contributiebedrag verschuldigd.

Wil je STG Zaanstreek blijven steunen, ook als je geen lid meer bent? Veel oud-leden blijven de vereniging een warm hart toedragen, en doen dit met een financiële bijdrage. Als vereniging zijn we blij met elke vorm van financiële ondersteuning. Deze zetten we in voor extra activiteiten voor de leden. Er zijn bescheiden en royale mogelijkheden:

  • Particulier:
    • Donateur: je kunt hierbij zelf een bedrag kiezen, vanaf €25 per jaar
    • Vrienden van STG Zaanstreek: u betaalt een vast bedrag van €50 per jaar. Lees meer
  • Zakelijk:
    • Donateur: je kunt hierbij zelf een jaarlijks bedrag kiezen, vanaf €100
    • Sponsor: je kunt kiezen uit verschillende sponsorpakketten vanaf € 60 in ruil voor een tegenprestatie vanuit ons. Lees meer
null

Clubblad De Ronding

STG Nieuwsbrief