Veiligheid

Het bestuur van STG-Zaanstreek hecht veel waarde aan veiligheid omdat de schaatssport net als vele andere sporten risico’s met zich meebrengt. In de basis volgen wij de regelgeving van de KNSB, waar voor de mass start en alle marathonwedstrijden al een helmplicht geldt en er eisen zijn ten aanzien van snijvaste kleding.

Er zijn al veel wedstrijdschaatsers en ook recreatieve schaatsers die zelf hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om veiligheid en een helm dragen. De KNSB en daarmee het bestuur van STG Zaanstreek adviseren in het algemeen iedereen en met klem de jeugd om een helm te dragen als je gaat schaatsen.

Onze thuis(ijs)baan Haarlem heeft een flyer gemaakt met adviezen op het gebied van veiligheid en beschermingsmaterialen. Je kunt deze flyer samen met tips voor veilig schaatsen op de baan vinden op de website van IJsbaan Haarlem.
 
We vertrouwen erop onze leden met deze informatie geholpen te hebben om je eigen veiligheid en die van anderen beter te kunnen behartigen.

Denk liever niet: “Al die adviezen gelden niet voor mij, omdat ik nooit val”. Het grootste risico zijn andere schaatsers die vallen en jou in hun val kunnen meeslepen. Bedenk dat je de kunstijsbaan altijd deelt met anderen en dat het op de trainingsuren erg druk kan zijn. Rekening houden met elkaar is evident en met onderstaande tips helpen we je de veiligheid op de baan te vergroten en ongevallen te voorkomen.

1. Blijf in je baan
Er zijn min of meer drie ‘rijstroken’: in de binnenste meest linkerbaan rijden de snelle schaatsers, in het midden de langzamere, maar ervaren rijders en rechts de trainingsgroepen met startoefeningen, schaatinstructies en uitrijden. Op die manier worden botsingen vermeden.

2. Zorg voor goed passende en scherpe schaatsen met afgeronde hoeken.
Met scherpe schaatsen heb je meer grip op het ijs en sta je stabieler. Omdat je schaatsen meer grip hebben, kun je sneller reageren op onverwachte situaties.
 
3. Draag (snijvaste) handschoenen
Een val is gebeurd voordat je er erg in hebt. Zorg daarom voor goede handschoenen om je handen te beschermen tegen schaaf en mogelijke snijwonden. Let er sowieso op dat je passende kleding draagt.

4. Draag een helm
We adviseren je om een helm te dragen. Je kunt zelf een val veroorzaken, maar ook bijvoorbeeld andere schaatsers en beschadigingen  in het ijs kunnen hiervoor zorgen. Een helm beschermt je hoofd bij een val en draagt zo bij aan het voorkomen van (hersen) letsel. Als je schaatst met een helm is het belangrijk dat deze helm een val op het hoofd goed opvangt, maar ook dat deze geen puntige vorm aan de achterkant heeft en dat er geen schaatsijzer door kan komen.

Veel veilig schaatsplezier, 
het bestuur van STG Zaanstreek

Referenties:
https://knsb.nl/app/uploads/sites/98/2010/03/KNSB-factsheet-veiligheid-schaatsen.pdf
https://www.ijsbaanhaarlem.nl/algemeen/tips-voor-veilig-schaatsen
https://www.schaatsen.nl/nieuws/tips/langebaan/veilig-schaatsen-op-de-kunstijsbaan/

Clubblad De Ronding

STG Nieuwsbrief