Vertrouwenspersonen

Het bestuur van STG Zaanstreek verklaart eenduidig dat wij staan voor een respectvolle manier van omgang met elkaar en dat grensoverschrijdend gedrag op geen enkele wijze acceptabel is. We willen dat seksuele- en/of andere vormen van intimidatie te allen tijden wordt voorkomen. Laten we met elkaar en voor elkaar zorgdragen dat ‘onze sporters’ veilig kunnen sporten.

Van onze trainers vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij volgen het beleid van de KNSB inzake Vertrouwenspersonen en Gedragscodes trainers en begeleiders. Het kan echter voorkomen dat mensen niet altijd aardig en respectvol met je omgaan. Zij kunnen ongevraagd jouw grenzen of die van anderen passeren. Denk aan pesten, beledigen, discrimineren, bedreigen, mishandelen, seksueel getinte opmerkingen maken of seksueel intimideren.

Bij uit eerste hand verkregen gegronde en feitelijke vermoedens van (seksueel) onaanvaardbaar gedrag, zoekt het betreffende lid op zo kort mogelijke termijn contact met de vertrouwenspersoon van STG Zaanstreek. Hoe vreselijk deze situatie ook is, er zal door betrokkenen geen publiciteit gezocht worden middels welk medium dan ook, dit om de privacy en individuele rechten van zowel slachtoffer als dader te beschermen.

We hopen dat dit niemand overkomt! Maar mocht je een ongewenste situatie zelf ervaren of signaleren, neem dan contact op met één van onze twee vertrouwenspersonen. Zij zijn professionals met veel ervaring en gaan vertrouwelijk met je melding om. Zij zullen altijd jouw toestemming nodig hebben om eventuele stappen te ondernemen.

Meer informatie over grensoverschrijdend gedrag vind je hier.

Clubblad De Ronding

STG Nieuwsbrief