Wel Pinkster-fietstraining!

Monday 1 June 2020

DTS baan, Sportpark Kalverhoek.

Op tweede Pinsterdag zal er gewoon fietstraining zijn.  De aanvangstijdstippen voor de verschillende groepen, zoals eerder gemeld, zijn nog steeds geldig, evenals de richtlijn van 1,5 meter afstand houden.

 

Clubblad De Ronding

STG Nieuwsbrief