Ereleden en Leden van Verdienste

Onze vereniging draait op de inzet van vrijwilligers. Sommige vrijwilligers maken zich op zéér uitzonderlijke wijze verdienstelijk voor onze vereniging. Om als vereniging de waardering hiervoor tot uitdrukking te brengen bestaat er de mogelijkheid een lid te benoemen tot Erelid of Lid van Verdienste. Hierbij is het Erelidmaatschap de hoogste waardering. De volgende personen zijn benoemd tot Erelid:

 • Vincent van Ammers
 • Jan Hol
 • Cor Klein
 • Klaas Knaap
 • Dick Koopman
 • Jan Post

De volgende personen zijn benoemd tot Lid van Verdienste:

 • Frans van Bergen
 • Chris Blouw
 • Atie v.d. Horst-Brouwer
 • Sybrand Kuiper
 • Jos de Lange
 • Elly van Leeuwen
 • Bart Martin
 • Gerrit Passenier
 • Wil Schermer
 • Harry Steur
 • André Smit

Protocol Benoeming Erelid/Lid van verdienste

Clubblad De Ronding

STG Nieuwsbrief